Kontakty

Centrum vied o umení SAV, v.v.i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovakia


tel. generálny riaditeľ CVU: +421 2 5477 7193

tel. ÚDFV: +421 2 5477 7193
tel. ÚDU: +421 2 5479 3895

fax: +421 2 5477 3567

e-mail generálny riaditeľ CVU: kadfmimi@savba.sk
e-mail ÚDFV: sylvia.sevcikova@savba.sk
e-mail ÚDU: dejusekr@savba.sk


IČO: 00 586 986                                                                                                                                                      DIČ: 2021315021