Kontakty

Centrum vied o umení SAV, v.v.i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovensko


tel. generálny riaditeľ CVU: +421 2 5479 3895

tel. ÚDFV: +421 2 5477 7193

fax ÚDFV: +421 2 5477 3567

tel. ÚDU: +421 2 5479 3895

e-mail generálny riaditeľ CVU: ivan.gerat@savba.sk

e-mail ÚDFV: sylvia.sevcikova@savba.sk
e-mail ÚDU: dejusekr@savba.sk


IČO: 00 586 986

DIČ: 2021315021