Knihy

2023


Karol MIŠOVIC (ed.)
Slovenská komika, komédia, komici : Zborník vedeckých príspevkov z teatrologického sympózia
Bratislava : Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, v.v.i., 2023. 127 s.
ISBN 978-80-971155-6-2 (online)

Karl KÜGLE – Ingrid CIULISOVÁ – Václav ŽŮREK (eds.)
Luxembourg Court Cultures in the Long Fourteenth Century
Performing Empire, Celebrating Kingship
Woodbridge : The Boydell Press, 2023. 508 s.
ISBN: 978-1-80543-218-0

Karol MIŠOVIC
Zdena Gruberová

Bratislava : VEDA : Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, 2023. 286 s.
ISBN: 978-80-224-2004-4

2022

Dagmar PODMAKOVÁ (ed.)
Ján Zavarský
Brno : Větrné mlýny : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2022. 222 s.
ISBN 978-80-7443-437-2 
Marta HERUCOVÁ
Tête-à-tête o francúzskom umení (I) do roku 1789
Bratislava : Literárne informačné centrum, 2022. 154 s.
ISBN 978-80-8119-136-7

Michaela MOJŽIŠOVÁ
Peter Konwitschny : ein Kämpfer gegen die tote Oper
Vyšlo aj slovenskom jazyku: Peter Konwitschny: bojovník proti mŕtvej opere
Bratislava ; Praha: Veda : Academia, 2022. 133 s.
ISBN 978-80-224-1966-6. ISBN 978-80-224-1989-5

Ladislav ČAVOJSKÝ
Svetová dráma na slovenských javiskách
Bratislava: Centrum vied o umení SAV – Ústav divadelnej a filmovej vedy; VEDA, 2022. 239 s.

Ladislav ČAVOJSKÝ – Vladimír BLAHO
Verdi a Wagner na slovenských operných javiskách
Bratislava: Divadelný ústav, 2022. 472 s.
Barbara HODÁSOVÁ
Masterpieces, investment and representation. Goldsmithery of the Slovak mining towns in the early modern period
Bratislava; Praha : VEDA SAV; Academia, 2022. 224 s.

2021

Ivan GERÁT (ed.)
Téma troch kráľov v umení a v kultúre
Bratislava : VEDA SAV, 2021. 560 s.
ISBN 978-80-224-1936-9
Jana DUDKOVÁ
Zmena bez zmeny : Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990-1993
Bratislava : Asociácia slovenských filmových klubov : Slovenský filmový ústav, 2021. 237 s.
ISBN 978-80-85187-88-5
Ivan GERÁT – Marián ZERVAN (eds.)
Ilúzia a virtuálna realita v umení
Bratislava : Novum; Centrum vied o umení SAV – Ústav dejín umenia; VŠVU; Slovart, 2021. 179 s.
ISBN 978-80-556-5394-5
Daniel GRÚŇ – Christian HÖLLER – Kathrin RHOMBERG (eds.)
White Space in White Space : Stano Filko, Miloš Laky, Ján Zavarský = Biely priestor v bielom priestore, 1973-1982
Vienna : Schlebrügge.editor, 2021. 226 s.
ISBN 978-3-903172-69-2
Miloš MISTRÍK
Rytmika. Hellerau a Jaques-Dalcroze
Bratislava : VEDA : Centrum vied o umení SAV, Ústav divadelnej a filmovej vedy, 2021. 254 s.
ISBN 978-80-224-1937-6
Lucia ŠKRIPCOVÁ – Miloš  MISTRÍK
Komunitné médiá
Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. 131 s.
ISBN 978-80-572-0193-9
Karol MIŠOVIC (ed.)
Témy na okraji záujmu? : zborník vedeckých príspevkov z teatrologického sympózia 
Bratislava : VEDA : Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied, 2021. 136 s.
ISBN 978-80-224-1908-6
Michaela MOJŽIŠOVÁ (ed.)
Cultural and Artistic Transfers in Theatre and Music : Past, Present, and Perspectives
Bratislava : VEDA, 2021. 265 s.
ISBN 978-80-224-1911-6

2020

Dáša ČIRIPOVÁ
Debris Company
Bratislava : Debris Company : Asociácia Corpus, 2020. 127 s.
ISBN 978-80-99904-09-6
Ivan GERÁT
Iconology of Charity : Medieval Legends of Saint Elizabeth  in Central Europe
Leuven : Peeters Publishers, 2020. 218 s.
ISBN 9789042941717
Ivan GERÁT – Marián ZERVAN (eds.)
Operačná a externá pamäť v umení 
Bratislava : Novum : VŠVU : Slovart, 2020. 153 s.
ISBN 978-80-556-4753-1
Daniel GRÚŇ (ed.)
Subjektívne histórie. Seba-historizácia ako umelecká prax v stredovýchodnej Európe = Subjective Histories. Self-historicisation as Artistic Practice in Central-East Europe
Bratislava : VEDA, 2020. 306 s.
ISBN 978-80-224-1834-8
Daniel GRÚŇ (ed.)
AMA : Ľubomír Ďurček, Květoslava Fulierová, Július Koller and Amateur Artists
Vienna : Schlebrügge, 2020. 350 s.
ISBN 978-3-903172-62-3
Karol MIŠOVIC
Soňa Valentová : cesta herečky
Bratislava : Marenčin PT, 2020. 168 s.
ISBN 78-80-569-0458-9

2019

Ivan GERÁT – Marián ZERVAN (eds.)
Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov : k povahe výskumov v súčasnom umení
Bratislava : Nadácia Novum : Slovart : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2019. 169 s.
ISBN 978-80-556-4143-0
Elena KNOPOVÁ (ed.)
Divadlo a dráma v kontextoch nepokojnej Európy
Banská Bystrica : Akadémia umení, 2019, 376 s.
ISBN 978-80-8206-026-6
Miloš MISTRÍK (ed.)
Max Reinhardt und Pressburg = Max Reinhardt a Bratislava
Wien : Theatermuseum; Bratislava : VEDA, 2019. 255 s.
ISBN 978-3-99020-193-0
Dagmar PODMAKOVÁ a kol. (eds.)
Zlaté 60. (roky) v Slovenskom národnom divadle
Bratislava : VEDA, 2019. 287 s.
ISBN 978-80-224-1723-5

2018

Elena KNOPOVÁ (ed.)
Theatre as a Value-based Discourse : Slovak Theatre and Contemporary European Theatre Culture
Bratislava : VEDA, 2018. 214 s.
ISBN 978-80-224-1705-1
Jana LASLAVÍKOVÁ
Mestské divadlo v Prešporku (1886-1899) v kontexte dobovej divadelnej praxe : pôsobenie riaditeľov Maxa Kmentta a Emanuela Raula
Bratislava : Ars Musica, 2018. 120 s.
ISBN 978-80-971672-3-3
Miloš MISTRÍK
Herecké techniky 20. storočia. 2. vyd. (1. vyd. 2003)
Bratislava : VEDA, 2018. 346 s.
ISBN: 978-80-224-1645-0
Michaela MOJŽIŠOVÁ
Napísal som maličkú opierku : premeny komornej opery na  Slovensku
Bratislava : VEDA, 2018. 131 s.
ISBN 978-80-224-1704-4