Knihy

2021

 

 • Jana DUDKOVÁ
 • Zmena bez zmeny : Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990-1993
 • Bratislava : Asociácia slovenských filmových klubov : Slovenský filmový ústav, 2021. 237 s.
 • ISBN 978-80-85187-88-5

 

 

 

 

 • Ivan GERÁT – Marián ZERVAN (eds.)
 • Ilúzia a virtuálna realita v umení
 • Bratislava : Novum; Centrum vied o umení SAV – Ústav dejín umenia; VŠVU; Slovart, 2021. 179 s.
 • ISBN 978-80-556-5394-5

 

 

 

 

 

 • Daniel GRÚŇ – Christian HÖLLER – Kathrin RHOMBERG (eds.)
 • White Space in White Space : Stano Filko, Miloš Laky, Ján Zavarský = Biely priestor v bielom priestore, 1973-1982
 • Vienna : Schlebrügge.editor, 2021. 226 s.
 • ISBN 978-3-903172-69-2

 

 

 

 

 • Miloš MISTRÍK
 • Rytmika. Hellerau a Jaques-Dalcroze
 • Bratislava : VEDA : Centrum vied o umení SAV, Ústav divadelnej a filmovej vedy, 2021. 254 s.
 • ISBN 978-80-224-1937-6

 

 

 

 

 

 

 • Lucia ŠKRIPCOVÁ – Miloš  MISTRÍK
 • Komunitné médiá
 • Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. 131 s.
 • ISBN 978-80-572-0193-9

 

 

 

 

 

 

 • Karol MIŠOVIC (ed.)
 • Témy na okraji záujmu? : zborník vedeckých príspevkov z teatrologického sympózia 
 • Bratislava : VEDA : Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied, 2021. 136 s.
 • ISBN 978-80-224-1908-6

 

 

 

 

 

 • Michaela MOJŽIŠOVÁ (ed.)
 • Cultural and Artistic Transfers in Theatre and Music : Past, Present, and Perspectives
 • Bratislava : VEDA, 2021. 265 s.
 • ISBN 978-80-224-1911-6

 

 

2020

 

 • Dáša ČIRIPOVÁ
 • Debris Company
 • Bratislava : Debris Company : Asociácia Corpus, 2020. 127 s.
 • ISBN 978-80-99904-09-6

 

 

 

 

 

 • Ivan GERÁT
 • Iconology of Charity : Medieval Legends of Saint Elizabeth  in Central Europe
 • Leuven : Peeters Publishers, 2020. 218 s.
 • ISBN 9789042941717

 

 

 

 

 

 • Ivan GERÁT – Marián ZERVAN (eds.)
 • Operačná a externá pamäť v umení 
 • Bratislava : Novum : VŠVU : Slovart, 2020. 153 s.
 • ISBN 978-80-556-4753-1

 

 

 

 

 

 

 • Daniel GRÚŇ (ed.)
 • Subjektívne histórie. Seba-historizácia ako umelecká prax v stredovýchodnej Európe = Subjective Histories. Self-historicisation as Artistic Practice in Central-East Europe
 • Bratislava : VEDA, 2020. 306 s.
 • ISBN 978-80-224-1834-8

 

 

 

 

 

 • Daniel GRÚŇ (ed.)
 • AMA : Ľubomír Ďurček, Květoslava Fulierová, Július Koller and Amateur Artists
 • Vienna : Schlebrügge, 2020. 350 s.
 • ISBN 978-3-903172-62-3

 

 

 

 

 

 • Karol MIŠOVIC
 • Soňa Valentová : cesta herečky
 • Bratislava : Marenčin PT, 2020. 168 s.
 • ISBN 78-80-569-0458-9

 

2019

 

 • Ivan GERÁT – Marián ZERVAN (eds.)
 • Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov : k povahe výskumov v súčasnom umení
 • Bratislava : Nadácia Novum : Slovart : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2019. 169 s.
 • ISBN 978-80-556-4143-0

 

 

 

 

 

 • Elena KNOPOVÁ (ed.)
 • Divadlo a dráma v kontextoch nepokojnej Európy
 • Banská Bystrica : Akadémia umení, 2019, 376 s.
 • ISBN 978-80-8206-026-6

 

 

 

 

 

 

 • Miloš MISTRÍK (ed.)
 • Max Reinhardt und Pressburg = Max Reinhardt a Bratislava
 • Wien : Theatermuseum; Bratislava : VEDA, 2019. 255 s.
 • ISBN 978-3-99020-193-0

 

 

 

 

 

 

 • Dagmar PODMAKOVÁ a kol. (eds.)
 • Zlaté 60. (roky) v Slovenskom národnom divadle
 • Bratislava : VEDA, 2019. 287 s.
 • ISBN 978-80-224-1723-5

 

 

2018

 

 • Elena KNOPOVÁ (ed.)
 • Theatre as a Value-based Discourse : Slovak Theatre and Contemporary European Theatre Culture
 • Bratislava : VEDA, 2018. 214 s.
 • ISBN 978-80-224-1705-1

 

 

 

 

 

 • Jana LASLAVÍKOVÁ
 • Mestské divadlo v Prešporku (1886-1899) v kontexte dobovej divadelnej praxe : pôsobenie riaditeľov Maxa Kmentta a Emanuela Raula
 • Bratislava : Ars Musica, 2018. 120 s.
 • ISBN 978-80-971672-3-3

 

 

 

 

 

 • Miloš MISTRÍK
 • Herecké techniky 20. storočia. 2. vyd. (1. vyd. 2003)
 • Bratislava : VEDA, 2018. 346 s.
 • ISBN: 978-80-224-1645-0

 

 

 

 

 

 

 • Michaela MOJŽIŠOVÁ
 • Napísal som maličkú opierku : premeny komornej opery na  Slovensku
 • Bratislava : VEDA, 2018. 131 s.
 • ISBN 978-80-224-1704-4