O nás

Centrum vied o umení Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, vzniklo v roku 2018 zlúčením Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV a Ústavu dejín umenia SAV.  CVU SAV, v.v.i. vykonáva základný a aplikovaný výskum v oblasti dejín    a teórie umenia (divadlo, film, výtvarné umenie a architektúra) a umeleckej kultúry.

Profil verejného obstarávateľa


Generálny riaditeľ CVU SAV, v.v.i.

prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.


org. zložka Ústav divadelnej a filmovej vedy, CVU SAV, v.v.i.

Riaditeľ:  doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.

Vedeckí pracovníci

Doktorandi

Odborní pracovníci


org. zložka Ústav dejín umenia, CVU SAV, v.v.i.

Riaditeľka:  Mgr. Mgr. Art. Barbara Hodásová, PhD.

Vedeckí pracovníci

Doktorandi

Odborní pracovníci

Ostatní pracovníci
  • Dáša Tomeková